HOTLINE: 0913.215.264

VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Xem thêm
Luật hôn nhân và gia đình 2014 Luật hôn nhân và gia đình 2014
Ngày đăng: 08/04/2016 - 1933 lượt xem
Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình
Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (2059 lượt xem)Bộ luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 (19261 lượt xem) Bộ luật dân sự 2015 (2064 lượt xem)Bộ luật dân sự 2005 (2193 lượt xem)

VĂN BẢN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Xem thêm
Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Ngày đăng: 08/04/2016 - 1716 lượt xem
Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
Bộ luật tố tụng hình sự 2003 (11309 lượt xem)Bộ luật hình sự 2015 (1570 lượt xem)Bộ luật hình sự sửa đội bổ sung 2009 (2292 lượt xem)Bộ luật hình sự 1999 (2236 lượt xem)

VĂN BẢN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Xem thêm
Luật thương mại 2005 Luật thương mại 2005
Ngày đăng: 08/04/2016 - 2288 lượt xem
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động thương mại.
Luật doanh nghiệp 2014 (1546 lượt xem)

VĂN BẢN PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

Xem thêm
Luật tố tụng hành chính 2015 Luật tố tụng hành chính 2015
Ngày đăng: 08/04/2016 - 2238 lượt xem
Luật tố tụng hành chính quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.
Luật tố tụng hành chính 2010 (1578 lượt xem)Luật đất đai 2013 (1536 lượt xem)

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Xem thêm
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
Ngày đăng: 08/06/2017 - 1421 lượt xem
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Luật trưng cầu ý dân 2015 (1381 lượt xem)Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 (1711 lượt xem)Luật trẻ em 2016 (1389 lượt xem)Luật Dược 2016 (1624 lượt xem)Luật báo chí 2016 (1414 lượt xem)Bộ luật lao động 2012 (1508 lượt xem)
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN HUY THIỆP VÀ CỘNG SỰ
  Add: 11/B7 Khu Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 Hotline: 0913.215.264
  Phone0243.984.3261 / 0243.984.3262 - Fax: 0243.984.3263
  Email: [email protected] 
  Website: http://luatsunguyenhuythiep.com
CÁC GIẢI THƯỞNG
LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI
ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
ĐĂNG KÝ HỦY BỎ
Copyright 2015 luatsunguyenhuythiep.com. ALL RIGHTS RESERVED. Thiết kế websiteSEO - Tất Thành